Autoriseret kloakmester

René Karlsen er autoriseret Kloakmester, og vi kan derfor løse alle typiske opgaver indenfor kloakering, som for eksempel:

  • Ledningsarbejde med PVC
  • Brønde
  • Tilslutning til hovedkloak
  • Nyanlæg, herunder planlægning, tegninger og ansøgning til myndigheder
  • Nedsivning
  • Tilstopning